ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ ဘဝတစ္သက္တာ » က်န္းမာေရး၊ အလွအပ ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

Myanmar End User မွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိပါ၏

ဝဘ္ဆုိက္ ဒီဇုိင္း ႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း

လူၾကီးမင္း၏ ကုပၼဏီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ စားေသာက္ဆုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မီႏူးမ်ား စသည္တုိ႔ကို ၂၄ နာရီ မည္သူမဆုိ အလြယ္တကူ သိရွိဖတ္ရႈ၊ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ Webpage မ်ား၊ Website မ်ားကို သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးေနပါျပီ။ လူၾကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ သံုးစြဲမည့္ ေငြေၾကးအေပၚ မူတည္ျပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ဝဘ္ဆုိက္မ်ားကို ညွိႏႈိင္း တည္ေဆာက္ေပးေနပါျပီ။ လူၾကီးမင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ေျပာလုိက္ပါ။ MEU က ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ >> ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ